Ordförande Björn Bjuggren 070-535 25 60 Sekreterare/postmottagare Susanna Johansson 073-849 22 20 Kassör Ulrika Larefalk 070-256 03 44 Jaktansvarig Retriever Susanna Johansson 073-849 22 20 Jaktansvarig Spaniel Sofia Svensson   070-6518536 Viltspåransvarig Gunhild Björne 073-803 89 30 Utställningsansvarig Matilda Adolfsson Ledamot Lovisa Olsson                         070-296 43 11 Suppleanter Carola Bergström  070-571 29 60 Adjungerad hemsidesansvarig Ingrid Björne 070-266 27 27 Revisorer Birgitta Holmquist Maria Holmgren Revisorssuppleanter Katarina Nordström Erik Björne

SSRK Västerbottenavdelningens

styrelse

PROTOKOLL

SSRK Västerbotten