Ordförande Peter Burström 070-307 77 30 Vice ordförande Björn Bjuggren 070-535 25 60 Postmottagare Helena Marklund 070-190 04 52 Kassör Gunhild Björne 073-803 89 30 Jaktansvarig Retriever Susanna Johansson 073-849 22 20 Jaktansvarig Spaniel Kerstin Abbing 070-305 87 15 Viltspåransvarig Gunhild Björne 073-803 89 30 Adjungerad Utställningsansvarig Renée Vikstedt 070-346 44 40 Suppleant Ingrid Björne 070-266 27 27 Suppleant Frida Eklund 072-7061696 Hemsidesansvarig Ingrid Björne 070-266 27 27 Revisorer Birgitta Holmqvist Lena Persson Revisorssuppleant Erik Björne Kicki Olofsson

SSRK Västerbotten

SSRK Västerbottenavdelningens styrelse

PROTOKOLL

SSRK Västerbotten