HEM STYRELSE AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSNYTT

SSRK

Västerbotten

Kom ihåg att  kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar  Västerbottens län. Västerbottens län erbjuder en mycket skiftande natur. Här finns allt - från kargt kustlandskap till storslagen fjällvärld och däremellan ett mycket varierande skogs- och odlingslandskap. Det här gör att våra spaniels och retrievers har fina förhållanden att jobba i. Avdelningen har för närvarande två sektioner: Skellefteåsektionen och Umeåsektionen. Avdelningen är huvudansvarig för sektionernas verksamhet. Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt. Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och andra aktiviteter.
Resultatredovisning VILTSPÅR Information
Höstutställning 31/8 - 1/9 2019 Information
WT i Löparnäs, Skellefteå 11 maj 2019 Resultat & bilder RESULTAT och BILDER från SSRK Skellefteås inofficiella hundutställning 190518 Klicka här!
Uttagning till VILTSPÅR- SM 2019 den 30/5 Information
Foto: Åsa Nenzén
Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) 2019-06-02 i Vännäs, Västerbotten INFORMATION
MEDLEMSNYTT
Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och aktiviteter.

VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar  Västerbottens län. Avdelningen har för närvarande två sektioner:   
Kom ihåg att  kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
Resultatredovisning VILTSPÅR Information
Höstutställning  31/8 - 1/9 2019 Information
WT  i Löparnäs, Skellefteå 11 maj 2019 Resultat & bilder RESULTAT och BILDER från SSRK Skellefteås inofficiella hundutställning 190518 Klicka här!
Uttagning till VILTSPÅR- SM 2019 den 30/5 Information
Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) 2019-06-02 i Vännäs, Västerbotten INFORMATION

SSRK Västerbotten