HEM STYRELSE AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSNYTT

SSRK

Västerbotten

Kom ihåg att  kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar  Västerbottens län. Västerbottens län erbjuder en mycket skiftande natur. Här finns allt - från kargt kustlandskap till storslagen fjällvärld och däremellan ett mycket varierande skogs- och odlingslandskap. Det här gör att våra spaniels och retrievers har fina förhållanden att jobba i. Avdelningen har för närvarande två sektioner: Skellefteåsektionen och Umeåsektionen. Avdelningen är huvudansvarig för sektionernas verksamhet. Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt. Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och andra aktiviteter.
SSRK Västerbotten och SSRK Västernorrland inbjuder till 2-dagars höstutställning Örnsköldsvik 31/8 | Vännäs 1/9 2019 Information
 Norrbottens- och Västerbottensavdelningen kommer att samarrangera SM i Viltspår första helgen i augusti 2020. Det är ett stort arrangemang och alla tips på bra sponsorer mottages mycket gärna! Mer info kommer under resans gång! Hälsningar från  Norrbottens- & Västerbottensavdelningen
29/9 2019 Uttagning till VILTSPÅRS-SM 2020
MEDLEMSNYTT
Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och aktiviteter.

VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar  Västerbottens län. Avdelningen har för närvarande två sektioner:   
Kom ihåg att  kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
Norrbottens- och Västerbottensavdel- ningen kommer att samarrangera SM i Viltspår första helgen i augusti 2020.  Det är ett stort arrangemang och alla tips på bra sponsorer mottages mycket gärna! Mer info kommer under resans gång! Hälsningar från Norrbottens- & Västerbottensavdelningen
SSRK Västerbotten & SSRK Västernorrland inbjuder till 2-dagars höstutställning Örnsköldsvik 31/8 | Vännäs 1/9 2019 Information
29/9 2019 Uttagning till VILTSPÅRS-SM 2020

SSRK Västerbotten