HEM STYRELSE AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSNYTT

SSRK

Västerbotten

Kom ihåg att kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar Västerbottens län. Västerbottens län erbjuder en mycket skiftande natur. Här finns allt - från kargt kustlandskap till storslagen fjällvärld och däremellan ett mycket varierande skogs- och odlingslandskap. Det här gör att våra spaniels och retrievers har fina förhållanden att jobba i. Avdelningen har för närvarande två sektioner: Skellefteåsektionen och Umeåsektionen. Avdelningen är huvudansvarig för sektionernas verksamhet. Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt. Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och andra aktiviteter.
DUBBELUTSTÄLLNING på Gumboda Hed SSRK CLUB SHOW 50-års Jubileumsutställning lördag 8/7 2023 söndag 9/7 2023
Varmt Välkommen!
Västerbottensavdelningen inbjuder till ÅRSMÖTE den 29 mars 2023 kl 19.00 Mötet kommer att vara digitalt, då vi vill undvika långa resor i ett kanske dåligt väglag och dessutom spara pengar åt avdelningen! Du som vill delta i mötet skickar ett mail till vår ordförande Peter B och får då en länk till mötet från honom. Peters e-postadress: peter.burstrom@gmail.com VÄLKOMMEN!
MEDLEMSNYTT
Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och aktiviteter.

VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar Västerbottens län. Avdelningen har för närvarande två sektioner:
Kom ihåg att kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
DUBBELUTSTÄLLNING på Gumboda Hed SSRK CLUB SHOW lördag 8/7 2023 50-års Jubileumsutställning söndag 9/7 2023
ÅRSMÖTE den 29 mars 2023 kl 19.00 Mötet kommer att vara digitalt, då vi vill undvika långa resor i ett kanske dåligt väglag och dessutom spara pengar åt avdelningen! Du som vill delta i mötet skickar ett mail till vår ordförande Peter B och får då en länk till mötet från honom. Peters e-postadress: peter.burstrom@gmail.com VÄLKOMMEN!
Västerbottens- avdelningen inbjuder till

SSRK Västerbotten