HEM STYRELSE AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSNYTT

SSRK

Västerbotten

Kom ihåg att  kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar  Västerbottens län. Västerbottens län erbjuder en mycket skiftande natur. Här finns allt - från kargt kustlandskap till storslagen fjällvärld och däremellan ett mycket varierande skogs- och odlingslandskap. Det här gör att våra spaniels och retrievers har fina förhållanden att jobba i. Avdelningen har för närvarande två sektioner: Skellefteåsektionen och Umeåsektionen. Avdelningen är huvudansvarig för sektionernas verksamhet. Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt. Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och andra aktiviteter.
Köp aldrig en hund med okänt ursprung!   Läs mer!
Vill du bli DIPLOMERAD INSTRUKTÖR? Info Resultatredovisning VILTSPÅR Info
“VIXEN” (Höghedens Zorba) har fullgjort sitt eftersöksuppdrag på bästa möjliga sätt! Ägare till den duktiga tiken är Susanna Johansson.
Årsmöte Skellefteåsektionen: 4/2 2019. Tid och plats: se Skellefteås hemsida. Årsmöte Umeåsektionen: 28/2 2019. Tid och plats kommer på Umeås hemsida. Årsmöte VB-avdelningen: 10 mars i Umeå. Tid och plats kommer på våra hemsidor.
VÄLKOMMEN på ÅRSMÖTE!
MEDLEMSNYTT
Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och aktiviteter.

VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar  Västerbottens län. Avdelningen har för närvarande två sektioner:   
Kom ihåg att  kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
Vill du bli DIPLOMERAD INSTRUKTÖR? Information
Köp aldrig en hund med okänt ursprung! Läs mer!
Resultatredovisning VILTSPÅR Information
“VIXEN” (Höghedens Zorba) har fullgjort sitt eftersöksuppdrag på bästa möjliga sätt! Ägare till den duktiga tiken är Susanna Johansson.
Årsmöte Skellefteåsektionen: 4/2 2019. Tid och plats: se Skellefteås hemsida. Årsmöte Umeåsektionen: 28/2 2019. Tid och plats kommer på Umeås hemsida. Årsmöte VB-avdelningen: 10 mars i Umeå. Tid och plats kommer på våra hemsidor.
VÄLKOMMEN på ÅRSMÖTE!

SSRK Västerbotten