HEM STYRELSE AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSNYTT

SSRK

Västerbotten

Kom ihåg att  kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar  Västerbottens län. Västerbottens län erbjuder en mycket skiftande natur. Här finns allt - från kargt kustlandskap till storslagen fjällvärld och däremellan ett mycket varierande skogs- och odlingslandskap. Det här gör att våra spaniels och retrievers har fina förhållanden att jobba i. Avdelningen har för närvarande två sektioner: Skellefteåsektionen och Umeåsektionen. Avdelningen är huvudansvarig för sektionernas verksamhet. Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt. Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och andra aktiviteter.
Viltspårs SM 2020 inställt! Vi återkommer 2021!
VB-avdelningens ÅRSMÖTE Enligt beslut skjuts årsmötet upp tills vi vet hur utvecklingen rörande Coronaviruset blir. Vi återkommer med nytt datum för årsmötet!
UTSTÄLLNINGEN i Byske 16 maj 2020 är tyvärr INSTÄLLD pga Covid-19.
PROVLEDARUTBILDNING I SKELLEFTEÅ FÖR RETRIEVER B-PROV Utbildningen uppskjuten pga Covid -19. Vi återkommer med nytt datum.
MEDLEMSNYTT
Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och aktiviteter.

VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar  Västerbottens län. Avdelningen har för närvarande två sektioner:   
Kom ihåg att  kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
Viltspårs SM 2020 inställt! Vi återkommer 2021!
VB-avdelningens ÅRSMÖTE Enligt beslut skjuts årsmötet upp tills vi vet hur utvecklingen rörande Coronaviruset blir. Vi återkommer med nytt datum för årsmötet!
UTSTÄLLNINGEN i Byske 16 maj 2020 är tyvärr INSTÄLLD pga Covid-19 (coronavirus).
PROVLEDARUTBILDNING I SKELLEFTEÅ FÖR RETRIEVER B-PROV Utbildningen uppskjuten pga Covid -19. Vi återkommer med nytt datum.

SSRK Västerbotten