HEM STYRELSE AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSNYTT

SSRK

Västerbotten

Kom ihåg att kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar Västerbottens län. Västerbottens län erbjuder en mycket skiftande natur. Här finns allt - från kargt kustlandskap till storslagen fjällvärld och däremellan ett mycket varierande skogs- och odlingslandskap. Det här gör att våra spaniels och retrievers har fina förhållanden att jobba i. Avdelningen har för närvarande två sektioner: Skellefteåsektionen och Umeåsektionen. Avdelningen är huvudansvarig för sektionernas verksamhet. Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt. Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och andra aktiviteter.
SSRK Skellefteåsektionens Working Test den 11/6
Mer info om proven finns på SSRKprov
Jaktprov retriever
SSRK Västerbotten/Skellefteåsektionen 2022-07-16 till 2022-07-17 Klasser: NKL, ÖKL, EKL Domare: Lars Johnsson SSRK Västerbotten/Umeåsektionen 2022 -08-06 till 2022-08-07 Klasser: NKL och EKL båda dagarna (dubbelprov) Domare: Carina Asp och Mats Närling
Enzo Katarina Nordström Silver Pia Nerdrum Zack Lisa Edvardson Unni Runo Brattlin Hope Catharina Brattlin Nixon Ulrica Marklund 6 hundar tilldelades Excellent!
Fotograf: Åsa Nenzén
Klicka på bilderna!
MEDLEMSNYTT
Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och aktiviteter.

VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar Västerbottens län. Avdelningen har för närvarande två sektioner:
Kom ihåg att kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
SSRK Västerbotten/Skellefteåsektionen 2022-07-16 till 2022-07-17 Klasser: NKL, ÖKL, EKL Domare: Lars Johnsson SSRK Västerbotten/Umeåsektionen 2022 -08-06 till 2022-08-07 Klasser: NKL och EKL båda dagarna (dubbelprov) Domare: Carina Asp och Mats Närling
Jaktprov retriever
Mer info om proven finns på SSRKprov
Enzo Katarina Nordström Silver Pia Nerdrum Zack Lisa Edvardson Unni Runo Brattlin Hope Catharina Brattlin Nixon Ulrica Marklund 6 hundar tilldelades Excellent!
SSRK Skellefteåsektionens Working Test den 11/6
Fotograf: Åsa Nenzén

SSRK Västerbotten