HEM STYRELSE AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSNYTT

SSRK

Västerbotten

Kom ihåg att  kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar  Västerbottens län. Västerbottens län erbjuder en mycket skiftande natur. Här finns allt - från kargt kustlandskap till storslagen fjällvärld och däremellan ett mycket varierande skogs- och odlingslandskap. Det här gör att våra spaniels och retrievers har fina förhållanden att jobba i. Avdelningen har för närvarande två sektioner: Skellefteåsektionen och Umeåsektionen. Avdelningen är huvudansvarig för sektionernas verksamhet. Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt. Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och andra aktiviteter.
 Norrbottens- och Västerbottensavdelningen kommer att samarrangera SM i Viltspår första helgen i augusti 2020. Det är ett stort arrangemang och alla tips på bra sponsorer mottages mycket gärna! Mer info kommer under resans gång! Hälsningar från  Norrbottens- & Västerbottensavdelningen
Västerbottens representant i viltspårs SM 2020
Sofia Salomonsson och hunden Milo (SE VCH Woodmore’s Bacardi) vann uttagningen och kommer att representera Västerbotten på SM i viltspår 2020.
OBS! VB-avdelningens ÅRSMÖTE Enligt beslut skjuts årsmötet upp tills vi vet hur utvecklingen rörande Coronaviruset blir. Vi återkommer med nytt datum för årsmötet!
UTSTÄLLNINGEN i Byske 16 maj 2020 är tyvärr INSTÄLLD pga Covid-19 (coronavirus).
Jaktapporteringshelg med Eva Thorén Söderström 23-24 maj Inbjudan
PROVLEDARUTBILDNING I SKELLEFTEÅ FÖR RETRIEVER B-PROV Utbildningen äger rum 9—10 maj och leds av Bertil Furberg  Information får du av Gunhild 073 8038930 eller Birgitta 070 6317173  Anmäl dig senast 30 april till Birgitta E-post: bia.holmqvist@hotmail.com
MEDLEMSNYTT
Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och aktiviteter.

VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar  Västerbottens län. Avdelningen har för närvarande två sektioner:   
Kom ihåg att  kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
Norrbottens- och Västerbottensavdel- ningen kommer att samarrangera SM i Viltspår första helgen i augusti 2020.  Det är ett stort arrangemang och alla tips på bra sponsorer mottages mycket gärna! Mer info kommer under resans gång! Hälsningar från Norrbottens- & Västerbottensavdelningen
OBS! VB-avdelningens ÅRSMÖTE Enligt beslut skjuts årsmötet upp tills vi vet hur utvecklingen rörande Coronaviruset blir. Vi återkommer med nytt datum för årsmötet!
UTSTÄLLNINGEN i Byske 16 maj 2020 är tyvärr INSTÄLLD pga Covid-19 (coronavirus).
Jaktapporteringshelg med Eva Thorén Söderström 23-24 maj Inbjudan
PROVLEDARUTBILDNING I SKELLEFTEÅ FÖR RETRIEVER B-PROV Utbildningen äger rum 9—10 maj och leds av Bertil Furberg Information får du av Gunhild 073 8038930 eller Birgitta 070 6317173 Anmäl dig senast 30 april till Birgitta E- post: bia.holmqvist@hotmail.com

SSRK Västerbotten