HEM STYRELSE AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSNYTT

SSRK

Västerbotten

Kom ihåg att  kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar  Västerbottens län. Västerbottens län erbjuder en mycket skiftande natur. Här finns allt - från kargt kustlandskap till storslagen fjällvärld och däremellan ett mycket varierande skogs- och odlingslandskap. Det här gör att våra spaniels och retrievers har fina förhållanden att jobba i. Avdelningen har för närvarande två sektioner: Skellefteåsektionen och Umeåsektionen. Avdelningen är huvudansvarig för sektionernas verksamhet. Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt. Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och andra aktiviteter.
Köp aldrig en hund med okänt ursprung!   Läs mer!
Resultatredovisning VILTSPÅR Information
“VIXEN” (Höghedens Zorba) har fullgjort sitt eftersöksuppdrag på bästa möjliga sätt! Ägare till den duktiga tiken är Susanna Johansson.
Årsmöte VB-avdelningen Datum: 10 mars Tid: kl 15.00 Plats: Studiefrämjandet, Kulturhuset Klossen Ekonomstråket 6, vid Ålidhems Centrum, Umeå. VÄLKOMMEN!
Höstutställning i Vännäs 1/9 2019 Information
MEDLEMSNYTT
Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och aktiviteter.

VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar  Västerbottens län. Avdelningen har för närvarande två sektioner:   
Kom ihåg att  kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
Köp aldrig en hund med okänt ursprung! Läs mer!
Resultatredovisning VILTSPÅR Information
“VIXEN” (Höghedens Zorba) har fullgjort sitt eftersöksuppdrag på bästa möjliga sätt! Ägare till den duktiga tiken är Susanna Johansson.
Årsmöte VB-avdelningen Datum: 10 mars.  Tid: kl 15.00 Plats: Studiefrämjandet, Kulturhuset Klossen, Ekonomstråket 6, vid Ålidhems Centrum, Umeå. VÄLKOMMEN!
Höstutställning i Vännäs 1/9 2019 Information

SSRK Västerbotten