HEM STYRELSE AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSNYTT

SSRK

Västerbotten

Kom ihåg att kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar Västerbottens län. Västerbottens län erbjuder en mycket skiftande natur. Här finns allt - från kargt kustlandskap till storslagen fjällvärld och däremellan ett mycket varierande skogs- och odlingslandskap. Det här gör att våra spaniels och retrievers har fina förhållanden att jobba i. Avdelningen har för närvarande två sektioner: Skellefteåsektionen och Umeåsektionen. Avdelningen är huvudansvarig för sektionernas verksamhet. Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt. Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och andra aktiviteter.
Jaktprov retriever
SSRK Västerbotten/Umeåsektionen 2022 -08-06 till 2022-08-07 Klasser: NKL och EKL båda dagarna (dubbelprov) Domare: Carina Asp och Mats Närling
Tollingjaktprov SSRK Västerbotten/Umeåsektionen 2022 -08-27 till 2022-08-28 Alla klasser Domare: Anne Titti Karlström
FBR den 11/9 2022 SSRK Västerbotten/Umeåsektionen Tid: 8-16 Pris: 400 kr INFORMATION
Åsa Nenzén
Viltspår-SM 2022
MEDLEMSNYTT
Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och aktiviteter.

VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar Västerbottens län. Avdelningen har för närvarande två sektioner:
Kom ihåg att kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
SSRK Västerbotten/Umeåsektionen 2022 -08-06 till 2022-08-07 Klasser: NKL och EKL båda dagarna (dubbelprov) Domare: Carina Asp och Mats Närling
Jaktprov retriever
Tollingjaktprov SSRK Västerbotten/Umeåsektionen 2022 -08-27 till 2022-08-28 Alla klasser Domare: Anne Titti Karlström
FBR den 11/9 2022 SSRK Västerbotten/Umeåsektionen Tid: 8-16 Pris: 400 kr INFORMATION
Åsa Nenzén
Viltspår-SM 2022

SSRK Västerbotten